• 1699
  • 0

Signsector zit ‘goed in haar vel’

Signsector zit ‘goed in haar vel’

De Nederlandse signsector zit ‘goed in haar vel’. Die conclusie kan worden getrokken op basis van het Trendonderzoek van Si’bon. Twee derde van de ondernemers is tevreden over de gerealiseerde winst in 2019, ruim de helft nam afgelopen jaar personeel in dienst en 89 procent verwacht een ‘goed’ 2020.

Tussen de verschillende presentaties door was het goed toeven op het plein met stands van aangesloten leveranciers. De traditionele Kick-off van het nieuwe signjaar door brancheorganisatie Si’bon, samen met ruim dertig leveranciers, was donderdag 23 januari in Spant! in Bussum. Tijdens deze bijeenkomst, waar lezingen werden afgewisseld met een bezoek aan de mini-beurs, presenteerde Ron van Rijssel, directeur van Si’bon, cijfers uit het Trendonderzoek 2019. De basis voor dit onderzoek wordt gevormd door een enquête onder de ruim driehonderd aangesloten bedrijven en cijfers van het CBS op basis van circa vierhonderd KvK-nummers van signbedrijven die bekend zijn bij Si’bon.

Omzetontwikkeling

Wordt gekeken naar de geldelijke omzet, dan blijkt dat de groei het afgelopen jaar iets kleiner was dan het jaar daarvoor. Driekwart van de ondernemers gaf aan dat de omzet in 2018 in vergelijking tot die van 2017 was gegroeid, 18% zei gelijk en 7% meldde een daling. Omzet 2019 vergeleken met die van 2018 gaf: 65% groei, 22% gelijk en 13% daling. Daarbij is het goed om te weten met welke activiteiten deze omzet wordt gerealiseerd. Volgens opgave van de bedrijven over 2019 was de verhouding tussen de verschillende segmenten: autoreclame 26%, gevelreclame 20%, lichtreclame 17%, interieurdecoratie 16%, carwrapping 10%, displaysystemen 5% en digital signage 4%. Bedrijven met een totale omzet groter dan één miljoen doen meer in gevelreclame, lichtreclame en digital signage. Zeg maar de kapitaalintensieve takken van sport in de signsector.

Ron van Rijssel, directeur van Si’bon, presenteerde cijfers uit het Trendonderzoek 2019. Uit het CBS-onderzoek onder 400 signbedrijven blijkt dat de werkelijk gerealiseerde omzet in 2019 ten opzichte van 2018 gemiddeld is gestegen met 4,4% (een jaar eerder was dat nog 5,5%, dus ook hier een lichte daling). Volgens Van Rijssel is het opvallend dat bedrijven met meer dan 31 fte een grilliger verloop qua omzet laten zien dan kleinere bedrijven. De omzet per fte bij bedrijven met minder dan 10 fte is als volgt: 66% tussen de €80.000 en €120.000, 28% boven de €120.000 en 6% onder de €80.000. Bij bedrijven met meer dan 10 fte is deze verdeling respectievelijk: 67%, 33% en 0%.

Meer personeel

Aandachtig gehoor. Er waren een kleine tweehonderd personen afgekomen op de traditionele Kick-off van het nieuwe jaar door Si’bon. Zo’n 65% van de bedrijven was tevreden over de winst in 2019, 22% betitelde deze als matig en 13% zelfs slecht. In 67% van de gevallen was winst ook gegroeid ten opzichte van 2018, bij 22% gelijk gebleven en bij 11% vertoonde deze een daling. Twee derde van de signbedrijven huurde in 2019 zzp’ers in, gemiddeld voor 16 uren per week. Ruim de helft van de ondernemers gaf aan in 2019 personeel te hebben aangenomen; in 69% van de gevallen gaat het om een tijdelijk contract, 22% een vast contract, 6% oproepkracht en 3% uitzendkracht. “Uit deze verdeling blijkt toch een zeker vertrouwen in de toekomst”, stelde Van Rijssel. Ruim 63% van de bedrijven verwacht ook in 2020 een beroep te moeten doen op extra personeel. De verwachtingen voor 2020 zijn dan ook hooggespannen: 89% verwacht een goed jaar, 11% een matig en geen enkele ondernemer betitelde het lopende boekjaar vooraf als ‘slecht’.

Si’bon bood, als ambassadeur van de Sign+ Award 2020, ook een podium om de nieuwe awardwebsite te lanceren. Signbedrijven worden opgeroepen hun mooiste projecten in te sturen via www.sign.nl/award

Generatiekloof

Hoe je verschillende generaties binnen en buiten je bedrijf kunt binden en boeien, was de focus van spreker Sjaak Schouteren. Zelf afkomstig uit de pragmatische generatie X (1970-1980) ging hij in op hoe het in werksituaties kan schuren door generatieverschillen. “Veel organisaties hebben moeite om generaties aan elkaar te binden. Om iedereen aan boord te houden, moet je vooroordelen wegnemen”, stelde hij. Hij betrok de zaal daarbij door ze te vragen naar hun mening over de verschillende generaties.

Sjaak Schouteren ging in op de vermeende generatiekloof binnen bedrijven. Met name de millennials (1985-nu), flink ondervertegenwoordigd in de zaal, werden onder de loep genomen. Waar millennials worden weergegeven als zoekers, niet-loyaal, selfie-generatie en op zoek naar zelfontplooiing, werd van oudere werknemers juist gezegd dat ze niet flexibel zijn, minder productief, bang voor vernieuwing en moeite hebben om nieuwe vaardigheden te leren. Sterk generaliserend, maar het zorgde wel voor herkenning in de zaal. Als de verschillende generaties naar elkaar luisteren en zien wat ze van elkaar kunnen leren, biedt dat nieuwe mogelijkheden, is de overtuiging van Schouteren. “Babyboomers en millennials zijn juist een hele goede match”, stelde hij.

Gami fication

Jongere generaties hebben veel ervaring met gamen. “Daar moet je op inspelen als bedrijf, want dat zijn je toekomstige klanten en medewerkers”, stelde Horst Streck, die een sessie verzorgde over Gamification. Hij legde uit hoe je spelelementen in de dagelijkse werkelijkheid kunt toepassen om doelen te bereiken. “Bekijk de wereld eens door de bril van een game designer.” Aan de hand van praktijkvoorbeelden liet hij zien hoe grote merken als Coca Cola spelelementen al regelmatig toepassen in hun marketing, met succes.

Horst Streck, die een sessie verzorgde over Gamification, legde uit hoe je spelelementen in de dagelijkse werkelijkheid kunt toepassen om doelen te bereiken. Er valt veel te leren van games, aldus Streck. “Positieve feedback, bijvoorbeeld. Als je in een game een level niet haalt, is de reactie: je was er bijna, probeer het nog eens. Dat kun je ook toepassen op de werkvloer. En geef die positieve feedback meteen na de prestatie, dat heeft de meeste impact.” Zijn input bracht verschillende aanwezigen op creatieve ideeën, bleek toen hij de zaal om feedback vroeg. Terwijl de een ideeën had om spelelementen te integreren in een project, besloot een ander Gamification toe te passen bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Vanwege hun ‘Gamefactor’ werden ze door Streck beloond met een boek.

Netwerken en genieten van een hapje en een drankje tijdens de walking dinner op de beursvloer. Meer cijfers en ander nieuws van de Kick-off van Si’bon in Sign+ Magazine nummer 2-2020 die begin maart uitkomt.

Let op bij oproepkrachten!

Inge Rees en Siem Jan Deen van Omnyacc Accountants & Adviseurs gingen in op de effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Met name rond het inschakelen van oproepkrachten zijn de spelregels behoorlijk veranderd. Zij waarschuwden ondernemers extra alert te zijn als een oproepkracht per 1 januari 2020 langer dan één jaar in dienst was. Die moet dan vóór 1 februari 2020 een aanbod hebben gekregen voor een contract met een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod moet gebaseerd zijn op het gemiddeld gewerkte aantal uren gedurende de afgelopen twaalf maanden. De minimale termijn voor aanvaarding is namelijk één maand. Er kan een loonvordering van een werknemer volgen als dit aanbod niet wordt gedaan (loon over gemiddelde en wettelijke verhoging). De verjaringstermijn is vijf jaar.

Bron: Sign.nl

ONLINE AFSPRAAK

Maak vandaag nog een afspraak met onze medewerkers.

MAAK AFSPRAAK
LAATSTE BERICHTEN
MEEST BEKEKEN
CATEGORIEËN

Bent u op zoek naar binnen-en buitenrecame voor uw bedrijf? Bezoek ook eens Visser Print & Sign.

Categorieën

© Copyright 2022 Autobelettering Assen onderdeel van Visser Print & Sign